Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z Lasach Państwowych

Zagrożenie pożarowe

Pod pojęciem zagrożenia pożarowego lasu rozumie się zaistnienie takich warunków, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2019 roku wg stanu na 31.12.2019 r.