AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Komisja Założeń Planu

W dniu 26.08.2015r. w biurze Nadleśnictwa Puławy odbyło się posiedzenie Komisji

Założeń Planu dla Nadleśnictwa Puławy na którym przyjęto założenia do sporządzenia projektu planu urządzania lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa na lata 2018-2027.

Referat przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy mgr inż. Paweł Cieślak, obradom przewodniczył Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej dr inż. Adam

Kornat.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele nadleśnictwa, GDLP, RDLP w Lublinie, organizacji rządowych, samorządowych, pozarządowych , służb mundurowych, i inni.