Użytkowanie Lasu

Użytkowanie główne związane z pozyskiwaniem drewna traktowane jest jako czynność hodowlana, realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich rębni, służąca przemianie pokoleń lasu.

Użytkowanie główne związane z pozyskiwaniem drewna traktowane jest jako czynność hodowlana, realizowana poprzez zastosowanie odpowiednich rębni, służąca przemianie pokoleń lasu.

 

Godzenie tych potrzeb przez leśników polega na:

wyborze właściwych rębni dostosowanych do cech taksacyjnych drzewostanów, na etapie planowania urządzeniowego oraz stosowania tych rębni w praktyce gospodarczej
planowaniu i wykonywaniu cięć rębnych zgodnie ze sztuką leśną, zapewniającą osiągnięcie celów hodowlanych na etapie użytkowania lasu
wykonaniu prac z zakresu pozyskania i transportu drewna z użyciem właściwych technologii, technik i organizacji pracy
umiejętnym postępowaniu w sytuacjach klęskowych: huragany, opady śniegu, pożary, które wymagają jednoczesnego łączenia działań w zakresie pozyskania drewna, ochrony i hodowli lasu.

 

Użytkowanie uboczne określa możliwości pobierania z lasu innych niż drewno pożytków: choinki, stroisz, igliwie drzew leśnych, jadalne owoce runa leśnego, leśne rośliny zielarskie, grzyby itp. w zakresie wynikającym z zasobności ekosystemów leśnych i uwzględnieniu ograniczeń przyrodniczych, gospodarczych i prawnych.