Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Kazimierski Park Krajobrazowy

Utworzony został 27.04.1979 roku, obejmuje swym zasięgiem fragment Płaskowyżu Nałęczowskiego i Równiny Bełżyckiej, przełom Środkowej Wisły i skraj Równiny Radomskiej o łącznej powierzchni 14 961 ha oraz otuliny o powierzchni 24 644 ha.

 

O walorach przyrodniczych parku decyduje rzeźba terenu (pokrycie płaskowyżu gęstą siecią wąwozów) i specyficzny mikroklimat.

 

Na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego występuje wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych – len złocisty, wisienka karłowata, obuwik pospolity, wawrzynek wilczełyko.

 

Ze świata zwierząt występuje tu między innymi: sieweczka rzeczna i obrożna, ostrygojad, nietoperze, żaby, ropuchy, wydra i jeż.

 

Park obejmuje swym zasięgiem tereny Nadleśnictwa znane pod nazwą "trójkąta Kazimierz - Nałęczów - Puławy". Centralnym obiektem parku jest Kazimierz Dolny, którego architektura i urbanistyka są zabytkami klasy zero.