Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy sprawują Starostowie we własnym zakresie.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Puławy sprawują Starostowie we własnym zakresie. 

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami
  • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej


W sprawach dotyczących cechowania drewna i wystawiania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania należy zwrócić się do właściwego terytorialnie Starostwa Powiatowego w Puławach, Rykach, Opolu Lubelskim lub Lublinie.