KONTAKT NADLEŚNICTWO KONTAKT NADLEŚNICTWO

Siedziba Nadleśnictwo Puławy
Nadleśnictwo Puławy
81 886 42 41
81 886 46 40

ul. Żyrzyńska 8

24-100 Puławy

Konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

79 2030 0045 1110 0000 0052 2580

NIP: 716-001-18-90

PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY P-POŻ 

tel. 81 886 42 41 wew. 34

tel. kom.: 694 489 527

Nadleśniczy
Jerzy Bosiak
81 886 42 41
Zastępca Nadleśniczego
Włodzimierz Beczek
81 886 42 41
Główny Księgowy
Dorota Depta
81 886 42 41 w. 32 lub 790 318 548
Sekretarz
Marzena Puzio
81 886 42 41 w. 44
Inżynier Nadzoru
Paweł Puzio
81 886 42 41 w. 35
Inżynier Nadzoru
Janusz Pasek
81 886 42 41 w. 35
Stanowisko ds. pracowniczych
Danuta Szmidt
81 886 42 41 w. 34 lub 728 941 874
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Michał Gazda
81 886 42 41 w. 38 lub 692 477 393

Dział Gospodarki Leśnej

Andrzej Krzyżanowski
Specjalista Służby Leśnej - sprzedaż drewna, marketing, BHP
Tel.: 81 886 42 41 w. 45 lub 530 515 596
Beata Urbańska
Specjalista Służby Leśnej - ochrona lasu, ochrona przyrody, edukacja przyrodniczo-leśna
Tel.: 81 886 42 41 w. 26 lub 692 477 403
Andrzej Paluch
Starszy Specjalista Służby Leśnej - stan posiadania, ochrona p. poż.., gosp. łąkowo-rolna
Tel.: 81 886 42 41 w. 36 lub 784 023 458
Natalia Nakoneczna
Specjalista Służby leśnej - sprzedaż drewna, marketing, certyfikacja
Tel.: 81 886 42 41 w. 37
Leopold Leśko
Specjalista Służby Leśnej - administrator SILP, LMN, rejestratorów, łowiectwo, strona www, stan posiadania
Tel.: 81 886 42 41 w. 36 lub 790 315 632
Iwona Król
Specjalista Służby Leśnej - hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo, PROW, BIP
Tel.: 81 886 42 41 w. 26
Karolina Szewczyk
Specjalista Służby leśnej - sprzedaż drewna, marketing, certyfikacja
Tel.: 81 886 42 41 w. 30 lub 534 530 214
Rafał Teterycz
Instruktor Techniczny
Tel.: 81 886 42 41 w. 37

Dział Finansowo-Księgowy

Mirosława Barczyńska
Starszy księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 33
Anna Buczek
Starszy Księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 31
Małgorzata Jankowska
Księgowy
Tel.: 81 886 42 41 w. 30

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Halina Charzewska
Sekretarka
Tel.: 81 886 42 41
Jadwiga Mazur-Sochar
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 81 886 42 41 w. 42 lub 535 843 155
Katarzyna Mazurek
Starszy Referent
Tel.: 81 886 42 41 w. 42 lub 534 694 506

Posterunek Straży Leśnej

Aleksander Wasilewski
Strażnik Leśny
Tel.: 81 886 42 41 w. 38 lub 534 780 934
Piotr Skwarek
Podleśniczy
Tel.: 81 886 42 41 w. 38 lub 570 325 029