Bezpieczny wypoczynek

TELEFONY ALARMOWE:

•    112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
•    997 – POLICJA
•    998 – STRAŻ POŻARNA
•    999 – POGOTOWIE RATUNKOWE