AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w gminie Żyrzyn

Nadleśnictwo Puławy ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, własności Skarbu Państwa,
będących w zarządzie Nadleśnictwa Puławy.

Przedmiotem postępowania są grunty rolne, przeznaczone do prowadzenia gospodarki rolnej, położone w powiecie puławskim, gminie Żyrzyn, które przestawiono w ogłoszeniu pod poniższym linkiem wg powierzchni dzierżawy od 1. do 5.

 

Materiały przetargowe udostępnione są na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-pulawy/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

oraz w siedzibie Nadleśnictwa Puławy, 24-100 Puławy, ul. Żyrzyńska 8, pokój nr 7.

Oferty, na formularzu ofertowym prosimy przesyłać Nadleśnictwa w terminie do dnia 05.05.2022 roku do godz. 11 30.