AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Agrolotnicze zabiegi ograniczania liczebności owadów

Nadleśnictwo Puławy informuje, że w dniach 12-28 maja 2020 roku na terenie Nadleśnictwa oraz na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w Gminach:

- Garbów – na powierzchni 601,91 ha (PUL1, PUL2, PUL3)

- Kurów – na powierzchni 136,40 ha (PUL4)

zostanie przeprowadzony zabieg ograniczania populacji chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca techniką agrolotniczą. Konkretny termin zostanie ustalony na podstawie prowadzonego monitoringu rójki oraz badania dojrzałości jaj chrabąszczy.
Do oprysków użyty będzie preparat Mospilan 20 SP z adiuwantem Ikar 95 EC i wodą, czas trwania zabiegu: 5-6 dni.

Obszar objęty zabiegiem zaznaczono na załączonych mapach, będzie on oznakowany w terenie tablicami informacyjnymi o zakazie wstępu (zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o lasach) obowiązującym od dnia zabiegu przez 14 dni, z uwagi na okres karencji po zastosowaniu preparatu Mospilan 20 SP.

Szczegółowe lokalizacje zabiegu dostępne są poniżej w materiałach do pobrania.